Anthony, 37 jaar, al 13 jaar in dienst bij IMAWEB

Verantwoordelijke Uitrol – Dienst Services 
In 2005 ging ik aan de slag als assistant consultant Software bij de klantendienst (Hotline) van IMAWEB. Na twee jaar vervoegde ik de dienst Uitrol als opleider en installateur van onze oplossingen. In 2009 nam mijn carrière een internationale wending als technico-functioneel consultant bij Uitrol. In deze functie was het mijn taak om operationele ondersteuning te bieden aan onze detailhandelaars en integrerende partners in Frankrijk en daarbuiten. Ook stond ik in voor het projectbeheer van fabrikanten. Na een reorganisatie van de diensten vervoegde ik in 2014 de nieuwe afdeling Productkwaliteit om onze Datacar DMS-oplossing op te volgen in het buitenland. 
Begin 2018 promoveerde ik tot verantwoordelijke van de afdeling Uitrol binnen de dienst Services om onze uitrolactiviteiten bij te sturen van de producten ERIS Motors, DataCar DMS en CRM360. Hierbij kan ik rekenen op een team van zo’n twintig consultants en op twee planningsdeskundigen. 

See all