ANALYSERA OCH FÖRBÄTTRA DIN NIVÅ AV DIGITALISERING

Ge dina kunder möjlighet att arbeta med sina projekt digitalt på distans.

Du kan använda guiden för att analysera och identifiera områden som kan förbättras.
Guiden tar upp digitaliseringens utmaningar och innehåller ett frågeformulär för analys. Använd detta för att identifiera områden som kan förbättras. Upptäck hur Imaweb-plattformen möter dessa utmaningar.