Custeed Suite

Innovativa verktyg med hjälp av ett expertteam som utbildar och stöder användarna för att snabbt uppnå konkreta resultat.

Banbrytande och effektiva lösningar som utvecklats FÖR och MED yrkesverksamma inom fordonsbranschen för att förbättra kundbehandlingsmetoderna, teamets produktivitet, försäljningen och kundlojaliteten.

Styrkorna i Custeed Suite

Utveckla smarta lösningar till våra kunder

Integrera våra lösningar i medarbetarnas vardag

Cheferna får hjälp med att öka sina KPIs

+250K

leads till försäljning
och verkstad.

+14K

dagliga användare.

+2,650K

betyg som samlats in och använts av Google.

+35

digitala experter vid din sida.

Huvudsakliga funktioner i Custeed Suite

Från kund till fan

Identifierar missnöjda kunder och möjliga köpmöjligheter.
• Ökar kvaliteten på din databas.
• Sprider den positiva feedbacken från dina kunder på Google.

Behandling av klienter och uppföljning av teamet

Hantering av känsliga kunder: leads, missnöjda kunder och ändrade kunder.
• Partnervarningar, eskalering av chefer och kontroll av korrekt behandling av kunder.
• Automatisk konvertering av leads/försäljning.
• Övervakning och periodiska rapporter.

Kontroll av E-Reputation

Övervaka i realtid varningar från Google och Facebook.
Centralisera ett enda gränssnitt för att hantera alla yttranden.
Svarar i realtid via gränssnittet på alla kommentarer.

Automatisering

Tidsbesparande. Automatiserade marknadsföringskampanjer för kunder. Kundlojalitet. Mer försäljning och fler verkstadssamtal från vilande kunder. Lönsamhet. Automatiserad detaljerad prestanda för varje kampanj för enkel beräkning av avkastning på investerat kapital.

Lösningar för Custeed Suite

Manager

Digitalisera dina metoder och öka din produktivitet
– Öka din kundlojalitet.
– Tidsbesparing och bättre spårbarhet.
– Kvalitetssäkra arbetet.
– Förbättra din lönsamhet.

Automation

Öka din merförsäljning på ett enkelt sätt.
– Målinriktad automatisk bearbetning av dina kunder.
– Arbeta med flera kampanjer samtidigt.
– Enkelt och snabbt.
– Följ upp resultatet.
– Ökade intäkter.

E-Reputation

Hantera vad som sägs om dig på nätet på ett enkelt sätt
– Total kontroll över vad som sägs om dig på nätet.
– Svara snabbare.
– Förstärk ditt anseende på nätet.

GarageScore

Öka kundnöjdheten på internet.
– Digitalisera din hantering av kundnöjdhet.
– Omvandla missnöjda kunder till nöjda kunder.
– Fånga upp köpsignaler från kunder som besöker din verkstad.
– Förbättra kvalitén på din kunddatabas.
– Öka engagemanget hos dina medarbetare.
– Öka antalet recensioner och stjärnor på internet

Custeed Suite är en del av Imaweb-plattformen

CRMAuto

CRM särskilt utformat för fordonstillverkare.

Sales Mobility

Skapa en tät relation till din slutkund under försäljningen av fordonet.

Kobra II DMS

DMS för återförsäljare.

Kobra II CRM

I Kobra II CRM arbetar du med kundbearbetning och försäljning.

    Kontakta Oss