HUR VÄLJER DU DITT DEALER MANAGEMENT SYSTEM?

En lösning som passar din organisation

Ett förvaltningssystem för återförsäljare (DMS) är en programvara som är utformad för att hantera de olika grenarna i en bilhandelskoncern: försäljning av nya och begagnade fordon, verkstad, reservdelar (dvs. lager).

En lösning som är anpassad till ditt land, dina varumärken och din koncerns storlek.

Land: France, Spain, Portugal, Benelux, Germany.
Brands: Presence in the main brands of the market.
Size: Large Groups and Dealers.


Land: France, Spain, Portugal, BeNeLux, Italy, Romania, Morocco, Turkey.
Brands: all except Mercedes, Nissan, Peugeot, Citroën.
Size: All.


Land: France.
Brands: Volkswagen Group, Toyota, Hyundai, Kia.
Size: Mid-sized groups.


Land: Spain, Portugal.
Brands: Hyundai, Kia, Mazda, Porsche, Toyota.
Size: Groups and Dealers.


Digital Invoice är en flerkanalsmodul som är direkt integrerad i ditt DMS så att du kan dra nytta av digitaliseringen, distributionen och arkiveringen av alla dina kundfakturor.