Marknadsföring i enlighet med GDPR

Digitaliseringen fortsätter – förbättra din efterlevnad av förordningarna.

I vår kostnadsfria broschyr presenteras de lösningar som Imaweb kan erbjuda återförsäljare för att säkerställa efterlevnad av GDPR.

I vår guide på temat centrala marknadsföringsdatabaser ger vi viktiga kunskaper som hjälper dig att implementera ditt centrala databasprojekt.

Detta är mer relevant än någonsin, men kräver också att man tar hänsyn till den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). I vår broschyr beskriver vi huvuddragen i GDPR, de olika aktörernas roller och ansvarsområden samt de lösningar som Imaweb erbjuder:

  • Principen och huvudpunkterna i GDPR.
  • De berörda parternas respektive roller och IMAWEB:s ansvar.
  • Vårt cental för hantering av samtycke.
  • Grunderna för modern marknadsföring: central marknadsföringsdatabas och hantering av samtycke.